Occupational Safety and Health
ITU International Standard

Safety in electric, magnetic and electromagnetic fields (relating to environmental electromagnetic compatibility) 

Members of International Bodies

Blog

Blog ini menyediakan koleksi Penulisan Tengku Puteh Tippi serta koleksi doa-doa dan zikir-zikir pilihan yang boleh diamalkan seharian.

Firman Allah Ta'ala: "Ingatlah kamu kepadaKu nescaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) Ku". (Al-Baqarah, ayat 152). Semoga weblog ini dapat dimanfaatkan oleh pembaca dalam mengahayati amalan yang telah diamalkan oleh Rasulullah s.a.w.

view:  full / summary

RASULULLAH MEMPERKENALKAN DIRINYA KEPADA QABILAH-QABILAH DAN PERMULAAN ANSAR MEMELUK ISLAM.

Posted by Firespec Official Website on January 15, 2011 at 11:06 AM Comments comments (1)

by Tengku Puteh Tippi on Monday, 08 February 2010 at 23:25


RASULULLAH MEMPERKENALKAN DIRINYA KEPADA QABILAH-QABILAH DAN PERMULAAN ANSAR MEMELUK ISLAM.


Di dalam musim haji ini, RasuluLlah cuba memperkenalkan dirinya kepada qabilah-qabilah yang membanjiri Kota Makkah (Baitullah) dengan mengemukakan agama baru. Baginda membaca beberapa ayat Al-Quran dan menyeru mereka supaya beriman dengan Tuhan yang satu, tetapi tidak seorang pun yang menyahut seruanN...

Read Full Post »

Memahami Prinsip Rukun Negara Malaysia

Posted by Firespec Official Website on January 15, 2011 at 8:56 AM Comments comments (0)

by Tengku Puteh Tippi on Saturday, 20 March 2010 at 12:29


HUBUNGAN ETNIK


 

Istilah etnik berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethnos yang bermakna orang. Satu kumpulan etnik ditafsirkan secara sosial atas dasar ciri-ciri budayanya. Etnisiti ialah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah...

Read Full Post »

KITAB SIRRUL ASRAR BHG 1

Posted by Firespec Official Website on January 15, 2011 at 8:29 AM Comments comments (0)

KITAB SIRRUL ASRAR BHG 1


by Tengku Puteh Tippi on Wednesday, 03 February 2010 at 01:14


PENGENALAN


Segala puji dan puja untuk Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang . Dia yang mengumpul segala pengetahuan di dalam Zat-Nya dan Dia jualah Pencipta segala pengetahuan dengan keabadian. Segala kewujudan bersumberkan Wujud-Nya. Segala puji bagi Allah lantaran Dia menghantarkan Quran yang mulia yang mengandungi di dalamnya...

Read Full Post »

Rss_feed